Nhạc Dân Ca: Ngồi Tựa Mạn Thuyền - Thúy Hường (NSƯT)

3/5 (16) Bình chọn

Thứ Ba, 20/12/2016 04:12

 Ngồi Tựa Mạn Thuyền

 Thúy Hường

 

Ngồi tựa mạn thuyền

 

Lời bài hát:

Ngồi rằng ngồi tựa (có mấy) mạn thuyền là ngồi tựa 

(có hơ) mạn thuyền (ấy mấy) đêm (là) đêm hôm qua 

Ngồi rằng (là) ngồi tựa (có mấy) mạn thuyền là ngồi 

tựa (có hơ) mạn thuyền 

Trăng in (là in) mặt nước cũng có (a) càng nhìn (là) càng 

nhìn non nước càng xinh (ư hư là ôi hư) 

 

Sơn rằng sơn thủy (có mấy) hữu tình là sơn thủy (có 

hơ) hữu tình (ấy mấy) trông (là) tôi trông lên 

Sơn rằng (là) sơn thủy (có mấy) hữu tình là sơn thủy (có hơ) hữu tình 

Thơ ngâm (là ngâm) ngoài lái cũng có (a) rượu bình (là) 

rượu bình giải trí trong khoang (ư hư là ôi hư) 

 

Tay rằng tay dạo (có mấy) cung đàn là tay dạo (có nắn) 

cung đàn (ấy mấy) đôi (là) đôi tay em 

Tay rằng (là) tay dạo (có mấy) cung đàn là tay dạo (có nắn) cung đàn 

Tiếng tơ (là tơ) tiếng trúc cũng có (a) bổng trầm (là) 

bổng trầm năn nỉ thiết tha 

Làm (ư hư) tài trai chơi chốn (ý hơ) hà (là ôi a) tôi mà cầu hà

Mẹ Cu Mít
TAGS:

Chủ đề HOT

Có thể bạn thích

Gợi ý bạn đọc

Chuyên Mục