Nhạc nước ngoài: On Ilkla Moor Baht ‘at

0/5 (0) Bình chọn

Thứ tư, 18/05/2016 09:05

Nhạc Dân Ca Nước Ngoài - 

Folk songs

Nhạc nước ngoài

  

Lời Bài Hát:

Wheear 'as ta bin sin ah saw thee,
On Ilkla Moor baht 'at?!
Wheear 'as ta bin sin ah saw thee?
Wheear 'as ta bin sin ah saw thee?

On Ilkla Moor baht 'at?!
On Ilkla Moor baht 'at?!

Tha's been a cooartin' Mary Jane
On Ilkla Moor baht 'at
Tha's been a cooartin' Mary Jane
Tha's been a cooartin' Mary Jane

On Ilkla Moor baht 'at
On Ilkla Moor baht 'at
On Ilkla Moor baht 'at

Tha's bahn t'catch thi deeath o'cowd
On Ilkla Moor baht 'at
Tha's bahn t'catch thi deeath o'cowd
Tha's bahn t'catch thi deeath o'cowd

On Ilkla Moor baht 'at
On Ilkla Moor baht 'at
On Ilkla Moor baht 'at

Then we shall ha' to bury thee
On Ilkla Moor baht 'at
Then we shall ha' to bury thee
Then we shall ha' to bury thee

On Ilkla Moor baht 'at
On Ilkla Moor baht 'at
On Ilkla Moor baht 'at

Then t'worms 'll cum and eat thee oop
On Ilkla Moor baht 'at
Then t'worms 'll cum and eat thee oop
Then t'worms 'll cum and eat thee oop

On Ilkla Moor baht 'at
On Ilkla Moor baht 'at
On Ilkla Moor baht 'at

Then ducks 'll cum and eat oop t'worms
On Ilkla Moor baht 'at
Then ducks 'll cum and eat oop t'worms
Then ducks 'll cum and eat oop t'worms

On Ilkla Moor baht 'at
On Ilkla Moor baht 'at
On Ilkla Moor baht 'at

Then we shall go an' ate oop ducks
On Ilkla Moor baht 'at
Then we shall go an' ate oop ducks
Then we shall go an' ate oop ducks

On Ilkla Moor baht 'at
On Ilkla Moor baht 'at
On Ilkla Moor baht 'at

Then we shall all 'ave etten thee
On Ilkla Moor baht 'at
Then we shall all 'ave etten thee
Then we shall all 'ave etten thee

On Ilkla Moor baht 'at
On Ilkla Moor baht 'at
On Ilkla Moor baht 'at

That's wheer we get us oahn back
On Ilkla Moor baht 'at
That's wheer we get us oahn back
That's wheer we get us oahn back

On Ilkla Moor baht 'at
On Ilkla Moor baht 'at
On Ilkla Moor baht 'at

*****************************

Mỗi bản nhạc, mỗi phong cách, cảm thụ âm nhạc khác nhau. Mang nỗi buồn man mác, vui tươi, sâu lắng hay vui nhộn.....Cùng cảm thụ những bản nhạc không lờinhạc giao hưởng,.... cùng hatru.net nhé....

 

Mẹ Cu Mít

Chủ đề HOT

Có thể bạn thích

Gợi ý bạn đọc

Chuyên Mục