12 bài hát dân ca Bắc Bộ nhẹ nhàng, lôi cuốn người nghe

1/5 (1) Bình chọn

Thứ tư, 29/12/2021 09:12

    12 bài hát dân ca Bắc Bộ nhẹ nhàng, lôi cuốn người nghe

 

 

 

 

1. Gió Đánh Đò Đưa

 

Gió đánh cành tre, gió đập cành tre

Chiếc thuyền anh vắng le the đợi nàng

Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng

Dừng chèo anh hát cô nàng ấy nghe

 

Gió đánh cành dừa, gió đập cành dừa

Em còn hờ hững nên chưa có chồng

Gió đánh cành hồng gió đập cành hồng

Chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa?

 

Gió đánh cành tre, gió đập cành tre

Chiếc thuyền anh vắng le the đợi nàng

Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng

Dừng chèo em hát anh chàng ấy nghe

 

Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa

Mưa chiều ướt áo anh đưa em về thuyền

Gió đánh mạn thuyền gió đập mạn thuyền

Nhịp nhàng ta hát nơi miền trăm năm

 

2. Cây Đa Quán Dốc

 

Cùng nhau trèo lên quán dốc lốc ca lốc cốc tìm gốc cây đa...

Nghỉ chân têm ba miếng trầu gối đầu tay không để ngắm sao trời

Nhà ai có con chim khách lách ca lách cách tìm đến chim kêu

Rằng a có ba cô nàng má đỏ môi hồng chúm chím đồng tiền

Hỏi cây đa sao vắng gió mỗi khi đêm về tang tính tình tang

Gốc đa nghiêng bóng đầu làng nối dây tơ hồng để ai ngóng trông

Rằng ai đi qua quán dốc nhớ chân quay về têm miếng trầu cay

Gốc đa soi bóng từng ngày đợi ai ai chờ đợi ai...

Cây đa chờ mắt em buồn tang tình tang tính tình tang

Cây đa buồn mắt em chờ tang tình tang tính tình tang...

 

3. Qua Cầu Gió Bay

 

Yêu nhau cởi áo ối à trao nhau

Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a

Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình gió bay

Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình gió bay

 

Yêu nhau cởi nón ối à cho nhau

Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a

Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình sứt quai

Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình sứt quai

 

Yêu nhau cởi nhẫn ối à trao nhau

Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a

Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình đánh rơi

Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình đánh rơi

 

4. Trống cơm

 

Tình bằng có cái trống cơm,

khen ai khéo vỗ ớ mấy bông mà lên bông,

ớ mấy bông mà lên bông.

Một vầy tang tình con sít,

một vầy tang tình con sít,

ớ mấy lội, lội, lội sông ớ mấy đi tìm em nhớ thương ai.

Ồ con mắt ớ mấy lịm dim,

ồ con mắt ớ mấy lịm dim.

Một vầy tang tình con nhện, ô ố ô ô mấy giăng tơ.

Giăng tơ ớ mấy tơ hồng em nhớ thương ai.

Duyên nợ chớ mấy tang bồng,

duyên nợ chó mấy tang bồng.

 

5. Hát ru Bắc Bộ( chưa có lời) 

 

6. Hát giao duyên (chưa có lời)

 

7. Lý Cây Đa

 

Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây đa

Rằng tôi lý ối a cây đa

Ai đem ôi à tính tang tình rằng

Cho đôi mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm

Rằng tôi lý ối a cây đa (láy)

 

Chẻ tre đan nón kìa nón ối a ba tầng

Rằng tôi lý ối tầng ba tầng

Ai đem ôi à tính tang tình rằng

Cho cô mình đội xem hội cái đêm trăng rằm

Rằng tôi lý ối a sáng trăng (láy)

 

Vải nâu may áo kìa áo ối a năm tà

Rằng tôi lý ối viền năm tà

Ai đem ôi à tính tang tình rằng

Cho anh chàng mặc xem hội cái đêm trăng rằm

Rằng tôi lý ối a tháng giêng (láy)

 

8. Se Chỉ Luồn Kim

 

Se chỉ ố mấy kim luồn kim, ố mấy kim luồn kim, ố mấy ngồi í i dồi. Se chỉ ố mấy kim luồn kim. Thêu i vào tình chung vuông nhiễu tím í i i...song í ì i...gửi ì lên ô chàng gửi lên cho chàng. Ù này sang i... ù này sang sang ù ... xê phàn xê lưu cộng tình thương ô chàng gửi lên cho chàng.

 

Mắc phải ố mấy vương mà nhện vương i ..., chuồn í i chuồn ì..., mắc phải ố mấy vương mà nhện vương i ... Đã chót i tình chung dan díu í i ì... song í ì i...thời ì thương ố cùng là thương nhau cùng ù này sang i... ù này sang sang ù xê phàn xê lưu cộng tình thương ô cùng là thương em cùng ì...

 

Se chỉ ố mấy kim luồn kim , ố mấy kim luồn kim...ngồi í i dồi . Xe chỉ ố mấy kim luồn kim ố mấy kim luồn kim. Thêu vào tình chung vuông nhiễu tím... í i i í ì ì i i...gửi sang...gửi sang gửi sang cho chàng sang ù ... như xê phàn xê sang ù gửi sang , chàng gửi sang cho chàng ì ...

 

9. Trèo Non

 

Trèo non ,trèo non , ơi bạn ơi cùng nhau trèo non,Trèo non ,trèo non mau lên đi cùng trèo lon ton. Trèo lên trên cao trông trời non nước sáng tươi, trèo lên trên cao ta nhìn đồng quê bát ngát. Trèo lên trên cao, nào ta cùng trèo lên mau mau.

Trèo non ,trèo non , ơi bạn ơi cùng nhau trèo non Trèo non ,trèo non mau lên đi cùng trèo cho nhanh.Trèo lên trên đây tay cười tay nắm lấy tay, trèo lên trên đây quầy quần nhau ca hát,. Trèo lên trên đây, nào thi cùng trèo xem ai hay.

 

10. Cò Lả

 

Con cò là Cò bay lả ả a á a Lả lả bay la

Bay từ..là từ cửa phủ Bay ra là ra cánh đồng

Tình tính tang là tang tính tình

Cô mình rằng : Ơi anh chàng ơi.

Rằng có nhớ là nhớ hay không?

Rằng có biết là biết hay không?

Người về là về có nhớ ờ ớ ơ.

Nhớ nhớ ta chăng

Ta về là về ta nhớ

Hàm răng chứ răng mình cười

Tình tính tang là tang tính tình.

Cô mình rằng: ơi anh chàng ơi

Rằng có nhớ là nhớ hay không?

Rằng có biết là biết hay không?

Năm quan đổi lấy í i lấy í i miệng cười

Mười quan anh chẳng tiếc

Tiếc người là người có duyên.

Tình tính tang là tang tính tình

Cô mình rằng: Ơi anh chàng ơi

Rằng có nhớ là nhớ hay không

Rằng có biết là biết hay không

Người có duyên

Tình tính tang là tang tính tình

Cô mình rằng: Ơi anh chàng ơi

Rằng có biết là biết hay không

Rằng có nhớ là nhớ hay không

Rằng có nhớ là nhớ hay không

Rằng có biết là biết hay không

 

----------------

 

Con cò là cò bay lả lả bay la

Bay từ là từ ruộng lúa bay ra là ra cánh đồng

Tình tính tang là tang tính tình

Chăm học hành vâng lời thầy cô

Rằng có nhớ là nhớ cho chăng

Rằng có nhớ là nhớ cho chăng..

 

Con cò là cò bay lả lả bay la

Bay từ là từ ruộng lúa bay ra là ra cánh đồng

Tình tính tang là tang tính tình

Chăm học hành vâng lời thầy cô

Rằng có nhớ là nhớ cho chăng

Rằng có nhớ là nhớ cho chăng.

 

Con cò là cò bay lả lả bay la

Bay từ là từ ruộng lúa bay ra là ra cánh đồng

Tình tính tang là tang tính tình

Chăm học hành vâng lời thầy cô

Rằng có nhớ là nhớ cho chăng

Rằng có nhớ là nhớ cho chăng..

 

Con cò là cò bay lả lả bay la

Bay từ là từ ruộng lúa bay ra là ra cánh đồng

Tình tính tang là tang tính tình

Chăm học hành vâng lời thầy cô

Rằng có nhớ là nhớ cho chăng

Rằng có nhớ là nhớ cho chăng..

 

11. Hoa Thơm Bướm Lượn

 

Ấy hoa tôi là này ới hoa thơm

Ố tình là con bướm lượn

Ố tình là con bướm dạo là (y)

Bớ cái duyên có a ru hời

Ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời

Bướm lượn là bướm ôi a nó bay (y)

Bướm dạo là bướm ôi a nó bay (y)

 

Nước trong tôi là này nước trong xanh

Ố tình là con cá lặn

Ố tình là con cá lội là (y)

Bớ cái duyên có a ru hời

Ơ hỡi bớ cái duyên có a ru hời

Cá lặn là cá ối a cắn câu (y)

Cá lội là cá ối a cắn câu (y)

 

 

12. Mẹ nựng con (chưa có lời )

 

Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ!

Mẹ Cu Mít

Chủ đề HOT

Có thể bạn thích

Gợi ý bạn đọc

Chuyên Mục